Leren is een basisbehoefte van ieder mens en geeft kansen voor ontwikkeling en ontplooiing. Dit leidt tot gelijkheid en een waardevol bestaan op aarde. Ieder mens herbergt talenten in zich en heeft het recht deze kansen te ontwikkelen en ontplooien.

Daarom vindt De Lerende Mens het waardevol en eervol om het leren in alle facetten en op wetenschappelijke basis te onderzoeken en vervolgens om te zetten in tastbare uitingsvormen en producten die een bijdrage kunnen leveren aan het leerproces.

Leren doe je je hele leven, maar op jonge leeftijd zijn de hersenen meer ontvankelijk voor leerprocessen dan op latere leeftijd. Jonge kinderen leren het meest en het snelst, zeker als het om technische vaardigheden zoals rekenen en lezen gaat. De Lerende Mens richt zich in eerste instantie vooral op Lezen, Rekenen en Beter Leren.

De Lerende Mens is een innovatieve start-up

Wij gebruiken inzichten uit de wetenschap om educatieve producten te ontwikkelen in samenwerking met de Radboud Universiteit. Doordat deze samenwerking kan De Lerende Mens gebruik maken van de kennis en faciliteiten van de Radboud Universiteit en de meest recente wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen in haar producten.

Digitale producten

De Lerende Mens ontwikkelt diagnostiek- en onderzoeksinstrumenten en behandel- en begeleidingsproducten voor de volgende doelgroepen:

Kinderen die worden behandeld vanuit de zorg (bijv. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie);

Basisscholen die digitale begeleidingsmaterialen van hoogwaardige kwaliteit willen gebruiken om extra hulp te bieden aan leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen (zorgniveau 2 en 3);

Kinderen en ouders die thuis extra digitale oefenstof willen hebben om lezen en spellen extra te oefenen.

Een behandel- of begeleidingsproduct zal altijd worden gecombineerd met een diagnostiektool, maar zijn uiteraard ook afzonderlijk van elkaar te gebruiken. Alle producten zullen worden afgestemd op wat in de onderwijspraktijk wordt gevraagd van kinderen (leer- en ontwikkelingslijnen) en leerkrachten (toetsmomenten, dossieropbouw, etc.)

Alle producten zullen digitaal worden aangeboden en voorzien van de meest moderne technieken zoals gamification, virtual en augmented reality en meest recente wetenschappelijke inhoud. Op technisch en uitvoerend gebied werkt De Lerende Mens samen met een aantal gerenommeerde bedrijven met een flinke staat van dienst. De Lerende Mens stelt hoge technische eisen.

Voor kinderen vanuit de zorg
Voor basisscholen
Voor kinderen én ouders

Wetenschap

Prof. dr. Harold Bekkering is één van de medeoprichters van De Lerende Mens. Prof. dr. Harold Bekkering is hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op menselijk leren, variërend van elementair motorisch leren tot complexe vormen van sociaal leren zoals imitatie. Momenteel richt hij zich op menselijk leren in de educatieve context.

Digitaal behandelprogramma Asgaard Saga

Dé digitale revolutie in dyslexiebehandeling! Asgaard Saga is een digitaal behandelprogramma (game/app) waarin kinderen op ontdekking gaan. Voor kinderen is een eigen gamewereld ontwikkeld. Door mini-games te spelen worden de huiswerkopdrachten uitgevoerd. Met dit behandelprogramma wordt de intrinsieke motivatie van kinderen om te leren lezen en schrijven gestimuleerd. Zo zijn kinderen eigenaar van hun eigen leertraject!

Het laatste nieuws

  • Vraag ‘m aan via https://www.asgaardsaga.nl/demo en ervaar het zelf! Voor kinderen met dyslexie en alle kinderen die moeite hebben met lezen en spellen hebben wij Asgaard Saga ontwikkeld! Asgaard Saga is hét digitale behandelprogramma waarbij kinderen door middel van gamification worden gestimuleerd...

  • Het doel van De Lerende Mens is om alle kinderen in Nederland beter te leren lezen en beter te leren leren. Leren is een basisbehoefte van ieder mens en geeft kansen voor ontwikkeling en ontplooiing. Dit leidt tot gelijkheid een waardevol bestaan op aarde. Ieder......

  • Asgaard Saga is een revolutionair vooruitstrevend dyslexie behandelprogramma voor de zorg. De uitdagende game omgeving verhoogt de motivatie en het plezier bij de cliënt en het portaal geeft u uitgebreide mogelijkheden om uw behandeling goed vorm te geven. De voordelen voor u als behandelaar: Tijdsb...

“Onderwijs moet zich meer richten op persoonlijke ontwikkeling”