Bericht voor schooldirectie

Asgaard Saga voor ondersteuningsniveau 2 en 3 in het basisonderwijs

Ondanks Corona toch uw ondersteuning op niveau 2 en 3 vormgeven?

Met man en macht zijn we in Nederland bezig om onderwijs op afstand goed vorm te geven.
Wij hebben in de afgelopen week ook onze dyslexiebehandeling geschikt gemaakt voor het behandelen op afstand. En dit is goed gelukt, afgaande op alle positieve reacties van ouders, kinderen en behandelaars.

Uw en onze eerste aandacht gaan geheel terecht uit naar onze zorgen over het Corona virus. Door het sluiten van de scholen heeft daarnaast het verzorgen van onderwijs op afstand voor u prioriteit. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat uw aandacht even wat minder naar de vormgeving van ondersteuningsniveau 2 en 3 aan risicokinderen voor lees- en spellingproblemen uitgaat. Het niet inzetten van extra ondersteuning hoeft voor een paar weken geen probleem te zijn, maar voor de wat langere termijn is het dit wel. En het begint er steeds meer op te lijken dat de huidige Corona maatregelen na 6 april gehandhaafd blijven.

Inmiddels beginnen de eerste vragen van scholen bij ons binnen te komen hoe het verder moet met de onderbouwing van de ernst en hardnekkigheid voor kinderen die mogelijk de EED zorg instromen.

We beseffen dat dit kan leiden tot grote vertraging bij de instroom in de EED zorg, terwijl deze kinderen het zo hard nodig hebben. Dit is niet gewenst.

Wij hebben hier wèl over nagedacht.

Zoals u weet werken we in onze behandeling met de Asgaard Saga app, een nieuw digitaal behandelprogramma, samen ontwikkeld met Berkel-B. Een programma waarin veel aandacht is voor motivatie, fonologie, spelling en lezen.

We zijn al enige tijd bezig om van dit behandelprogramma een afgeleide te maken voor ondersteuningsniveau 2 en 3 in het basisonderwijs.
Belangrijke aandachtspunten hierin zijn o.a. motivatiebevordering van leerlingen en tijdwinst voor leerkrachten. Het kost nog enige tijd om dit product op de markt te brengen.

Wij vinden dat het ontbreken van extra zorg tot 6 april niet onoverkomelijk is. Voor het aantonen van de hardnekkigheid is in principe 2 periodes van 3 maanden voldoende, terwijl tussen 2 meetmomenten een periode van 6 maanden zit.

Maar als de periode na 6 april wordt verlengd, kan het wel een probleem worden.

Daarom hebben wij besloten een voorloper van Asgaard Saga app voor ON2 en ON3 te maken. Hierbij letten we er vooral op dat het makkelijk is in te stellen door de leerkracht of IB’er en dat de leerling er eenvoudig mee kan werken. We beperken ons daarbij nu tot de basis: fonologie en de hoogfrequente spellingregels.

Met deze versie zou u de ondersteuning kunnen bieden aan al uw risicokinderen en het programma voldoet aan de eisen voor ON2 en ON3. Ook zal het programma zelf de resultaten van de interventie genereren, zodat er voldoende onderbouwing is voor de zorg.

U kunt hiermee op afstand regie houden en werk klaarzetten voor uw risicokinderen en de kinderen kunnen thuis zelfstandig of met geringe hulp van ouders blijven oefenen op ON2 en ON3.
Heeft u hier wellicht interesse in? Er zijn kosten aan verbonden, omdat het extra ontwikkeltijd vraagt. De kosten kunnen we wel laag houden als er meerdere scholen meedoen. We denken dit product over al 2 of 3 weken aan te kunnen bieden.

Graag vernemen wij of u interesse hebt. U kunt ons mailen op jan@delerendemens.nl, om uw belangstelling kenbaar te maken, aanvullende vragen te stellen of een terugbelverzoek te plaatsen.