Diploma's-zijn-hopeloos-achterhaald

Diploma’s zijn hopeloos achterhaald

Een quote van medeoprichter Harold Bekkering is nu meer actueel dan ooit. 

In het onderwijs werk je continu naar een handjevol verplichte mijlpalen: een mooie score voor je citotoets, je middelbare schooldiploma, en misschien na jaren zwoegen ook nog een papiertje waarop staat dat je je studie hebt afgerond. Diploma’s zijn slechts een vorm van gemakzucht. Onderwijs zou veel meer moeten gaan over wat een individu kán en wíl leren. Tijd voor onderwijsvernieuwing!!

Daarom zet De Lerende Mens zich in om het leren in alle facetten en op wetenschappelijke basis te onderzoeken en vervolgens om te zetten in tastbare uitingsvormen en producten die een bijdrage kunnen leveren aan het leerproces.