Het-onderwijs-moet-worden-ingericht-om-leerlingen-te-verrijken

Quote van de maand!

Prof. dr. Harold Bekkering (één van de medeoprichters van De Lerende Mens) is hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op menselijk leren, variërend van elementair motorisch leren tot complexe vormen van sociaal leren zoals imitatie. Momenteel richt hij zich op menselijk leren in de educatieve context.

Elke maand delen wij één van zijn revolutionaire quotes!