Scholen

Graag attenderen wij u op een nieuwe subsidiemogelijkheid genaamd “Schoolkracht”. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt. Meer informatie kunt u lezen op https://www.dus-i.nl/subsidies/schoolkracht  VOORWAARDEN &...

De Lerende Mens, www.delerendemens.nl, heeft in samenwerking met Berkel-B een ondersteuningsprogramma ontwikkeld voor leerlingen met leesuitdagingen die tijdens de lockdown achterstanden hebben opgelopen of een extra steuntje kunnen gebruiken. Ons programma is te bekostigen uit “De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 Asgaard Saga is een digitaal...

De afgelopen 2 weken hebben maar liefst 120 scholen (zie kaart) besloten met Asgaard Saga voor het onderwijs te gaan werken. Hiermee kan de ondersteuning op niveau 3 op afstand worden vormgegeven. Deze game bevordert de motivatie van kinderen enorm. Enkele reacties Leerkracht: Ik snapte het spel...