Graag attenderen wij u op een nieuwe subsidiemogelijkheid genaamd “Schoolkracht”. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame...

Toen zijn kinderen naar school gingen verbaasde neurowetenschapper Harold Bekkering zich over hoe weinig het onderwijssysteem eigenlijk gebruik maakte van kennis uit de neurowetenschap. En dat terwijl zijn onderzoek juist...

De Lerende Mens (www.delerendemens.nl) is opgericht als innovatieve start-up vanuit de Radboud Universiteit en heeft als missie om alle kinderen in Nederland beter te leren lezen en beter te leren...

Op woensdag 27 maart 2019 vond in Pathé te Ede de Nationale Dyslexie Conferentie plaats. Over leesproblemen, laaggeletterdheid en Dyslexie. Hoe maak je van leerlingen betrokken lezers? Hoe zorgen we ervoor...