Onze producten

Producten in ontwikkeling

De Lerende Mens stelt zich ten doel alle kinderen in Nederland beter te leren Lezen en beter te leren Leren. In samenwerking met de Radboud Universiteit heeft De Lerende Mens een start-up opgezet waarin producten worden ontwikkeld om dit doel te bereiken.

 

Op dit moment zijn er twee producten in ontwikkeling.

Diagnose-instrument

Diagnose instrument

Een diagnose instrument om Ernstige Enkelvoudige Dyslexie vast te stellen. Dit digitale instrument is ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en technieken en uitgebreid getest bij een aanbieder van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Er zijn ongeveer 1500 kinderen getest met dit instrument. De data die hiermee is verzameld is geanalyseerd en genormeerd. Binnenkort wordt het normeringsonderzoek voorgelegd aan de COTAN. Daarna zal waarschijnlijk april 2019 het instrument beschikbaar komen op de markt.

Diagnose-instrument

Diagnose instrument

Een diagnose instrument om Ernstige Enkelvoudige Dyslexie vast te stellen. Dit digitale instrument is ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en technieken en uitgebreid getest bij een aanbieder van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. De afgelopen maanden zijn ongeveer 1500 kinderen getest met dit instrument. De data die hiermee is verzameld wordt op dit moment geanalyseerd en genormeerd. De verwachting is eind van dit jaar het normeringsonderzoek te kunnen voorleggen aan de COTAN. Daarna zal waarschijnlijk begin 2019 het instrument beschikbaar komen op de markt.

Digitaal behandelprogramma

Een digitaal behandelprogramma voor het behandelen van (ernstige enkelvoudige) dyslexie. De technische componenten uit het diagnose instrument zullen terugkomen in het behandelprogramma, waarmee een doorgaande lijn van diagnostiek naar behandeling zal ontstaan. Het behandelprogramma is gebaseerd op Personalized Learning to Read en daardoor geschikt voor ieder kind op ieder niveau.

Digitaal behandelprogramma

Een digitaal behandelprogramma voor het behandelen van (ernstige enkelvoudige) dyslexie. De technische componenten uit het diagnose instrument zullen terugkomen in het behandelprogramma, waarmee een doorgaande lijn van diagnostiek naar behandeling zal ontstaan. Het behandelprogramma is gebaseerd op Personalized Learning to Read en daardoor geschikt voor ieder kind op ieder niveau.

Zowel het diagnose instrument als het behandelprogramma bevatten nieuwe wetenschappelijke componenten die nog niet eerder in Nederland zijn toegepast.

“Diploma’s zijn hopeloos achterhaald.”