Onze producten

Onze producten

De Lerende Mens stelt zich ten doel alle kinderen in Nederland beter te leren Lezen en beter te leren Leren. In samenwerking met de Radboud Universiteit heeft De Lerende Mens een start-up opgezet waarin producten worden ontwikkeld om dit doel te bereiken.

Digitaal behandelprogramma Asgaard Saga

Asgaard Saga is een digitaal behandelprogramma (game/app) waarin kinderen op ontdekking gaan. Voor kinderen is een eigen gamewereld ontwikkeld. Door mini-games te spelen worden de huiswerkopdrachten uitgevoerd. Met dit behandelprogramma wordt de intrinsieke motivatie van kinderen om te leren lezen en schrijven gestimuleerd. Zo zijn kinderen eigenaar van hun eigen leertraject!

Digitaal behandelprogramma Asgaard Saga

Asgaard Saga is een digitaal behandelprogramma (game/app) waarin kinderen op ontdekking gaan. Voor kinderen is een eigen gamewereld ontwikkeld. Door mini-games te spelen worden de huiswerkopdrachten uitgevoerd. Met dit behandelprogramma wordt de intrinsieke motivatie van kinderen om te leren lezen en schrijven gestimuleerd. Zo zijn kinderen eigenaar van hun eigen leertraject!

Diagnose-instrument

Diagnose instrument (in ontwikkeling)

Een diagnose instrument om Ernstige Enkelvoudige Dyslexie vast te stellen. Dit digitale instrument is ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en technieken en uitgebreid getest bij een aanbieder van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Er zijn ongeveer 1500 kinderen getest met dit instrument. De data die hiermee is verzameld is geanalyseerd en genormeerd. Binnenkort wordt het normeringsonderzoek voorgelegd aan de COTAN. Daarna zal waarschijnlijk april 2019 het instrument beschikbaar komen op de markt.

Diagnose-instrument

Diagnose instrument (in ontwikkeling)

Een diagnose instrument om Ernstige Enkelvoudige Dyslexie vast te stellen. Dit digitale instrument is ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en technieken en uitgebreid getest bij een aanbieder van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. De afgelopen maanden zijn ongeveer 1500 kinderen getest met dit instrument. De data die hiermee is verzameld wordt op dit moment geanalyseerd en genormeerd. De verwachting is eind van dit jaar het normeringsonderzoek te kunnen voorleggen aan de COTAN. Daarna zal waarschijnlijk begin 2019 het instrument beschikbaar komen op de markt.

Zowel het diagnose instrument als het behandelprogramma bevatten nieuwe wetenschappelijke componenten die nog niet eerder in Nederland zijn toegepast.

“Diploma’s zijn hopeloos achterhaald.”