PERSBERICHT De Leren Lezen Test

De Lerende Mens (www.delerendemens.nl) is opgericht als innovatieve start-up vanuit de Radboud Universiteit en heeft als missie om alle kinderen in Nederland beter te leren lezen en beter te leren leren.

Eén van de initiatiefnemers is Harold Bekkering, sociaal-cognitief neurowetenschapper en hoogleraar aan de Radboud Universiteit en medeoprichter van het Donders Instituut.

De Lerende Mens wil beter kunnen begrijpen waarom veel kinderen in meer of mindere mate moeite hebben met lezen en vindt dat de diagnostiek naar leesproblemen in Nederland beter en moderner kan. Zij heeft dan ook De Leren Lezen Test ontwikkeld en inmiddels bij ongeveer 1600 kinderen in Nederland afgenomen.

De test onderzoekt onder meer het Dyslexietyperend Cognitief Profiel en is inzetbaar als derde route in het voorgeschreven diagnostiekprotocol van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie voor onderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Bij het ontwikkelen van de test zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en uitgekiende technieken toegepast.

De eerste bevindingen en resultaten zijn getoond tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie op 27 maart en de innovatie dag van het Nederlands Kwaliteitsinstituut op 10 april. Deze informatie is goed ontvangen door dyslexie specialisten, wetenschappers en zorgaanbieders.

Analyse van de data heeft tot dusver al veel nieuwe inzichten opgeleverd. De Lerende Mens wil op basis van deze inzichten nog enkele technische verfijningen doorvoeren en de komende periode nog meer data verzamelen, alvorens de bevindingen voor te leggen aan de COTAN.

De specifieke woordleestaak, onderdeel van De Leren Lezen Test, zal al wel geschikt gemaakt worden voor de markt als alternatief voor bijvoorbeeld de DMT.

De woordleestaak kent de voordelen dat de afname digitaal plaatsvindt, er gebruik wordt gemaakt van een groep specifieke woordenlijst van hoogfrequente woorden in plaats van standaard kaarten en er geen tijdscore wordt gemeten.

Daarnaast is ook de behandelapp De Lerende Lezer om kinderen beter te leren lezen in een vergevorderd stadium (versie 1.0) en bijna gereed om in gebruik te nemen voor de zorg. Deze zal ook gereed gemaakt worden voor toepassing in het onderwijs.

Wij blijven u graag op de hoogte houden en beantwoorden graag uw vragen.

De Lerende Mens